Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Datum objave: 6. prosinca 2022.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provodi se sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22).

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09), u daljnjem tekstu: Kodeks.
Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).
Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.
Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.
Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta e-poštom na adresu: milena.zelić@medjimurska-zupanija.hr, koordinatorici za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Međimurske županije, uz kontakt na broj telefona 040/374-215.


OTVORENA SAVJETOVANJA

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE


PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GOD.


PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC, ZA 2023. GODINU
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU


PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE


PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU


PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Javna rasprava II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content