Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje dijela ulice Vlahe Bukovca u Šenkovcu

Datum objave: 25. srpnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000131
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0007
Čakovec, 24.07.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA ŠENKOVEC, HR-40000 Čakovec, Šenkovec, Josipa Bedekovića 11
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - građenje dijela ulice Vlahe Bukovca u Šenkovcu - planirana ulica Damira Lehkeca, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 1550, 1603/2, 1603/10, 1603/11 i 1603/12 k.o. Šenkovec, Šenkovec, dio ulice Vlahe Bukovca.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.08.2018. godine u 09:30 – 10:30 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content