Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
KLASA: 363-01/17-03/1
URBROJ: 2109/1-02-17-1
Čakovec, 27. 02. 2017.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10 i 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
13. sjednicu
ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU
za ponedjeljak, 6. 03. 2017. godine u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Donji Kraljevec.

2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman) ili na adresu e-pošte: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Aleksandar Makovec, dipl. ing., v.r.