Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Datum objave: 11. kolovoza 2016.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09), u daljnjem tekstu: Kodeks.
Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).
Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.
Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.
Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta e-poštom na adresu: milena.zelić@medjimurska-zupanija.hr, koordinatorici za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Međimurske županije, uz kontakt na broj telefona 040/374-215.

  • OTVORENA SAVJETOVANJA
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU


PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE


PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU


PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Javna rasprava II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content