Dana 20.04. 2015. Godine u E-oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe zdravstvene djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području gradova: Murskog Središća, Prelog i Čakovca (3 koncesije) i obiteljske (opće) medicine na području općine Pribislavec (1 koncesija).

Krajnji rok za dostavu ponuda je  21.05.2015. godine do 9,00 sati,  bez obzira na način dostave, kada će ujedno biti i javno otvaranje ponuda. Ponuda se dostavlja na adresu: Međimurska županija, R.Boškovića 2, 40000 Čakovec, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu.

Detalji predmetnog postupka propisani su u priloženoj dokumentaciji za nadmetanje.

Dokumentacija za nadmetanje koncesija za javnu zdravstvenu sluzbu MŽ 2015 (PDF)