Otvoren je natječaj za potporu razvoja videoigara u sklopu potprograma MEDIA, programa Kreativna Europa. Cilj natječaja je jačanje audiovizualnog sektora kroz razvoj koncepta i projekta videoigre. Digitalne videoigre, neovisno o platformi ili očekivanoj metodi distribucije, moraju biti namijenjene za komercijalno iskorištavanje.

Rok za prijavu: 28.03.2014.

Više informacija…