Radna skupina za međunarodnu suradnju u području obrazovanja, sjećanja i istraživanja o Holokaustu (Task Force for International Co-operation on Holocaust Education, Remembrance an Research – ITF) raspisala je poziv za prijavu projekata za 2013. godinu.Tijekom cijelog prijavnog razdoblja, Tajništvo ITF-a odgovara na upite zainteresiranih predlagatelja projekta na adresi info@holocaust-taskforce.org.

Rok za prijavu: 31.1.2013.

Više informacija…