Natječaj u okviru programa INTELLIGENT ENERGY – EUROPE ima cilj doprinijeti sigurnoj, održivoj i cjenovno kompetitivnoj energiji za Europu kroz poticanje energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja energetskih resursa, promicanje novih i obnovljivih izvora energije, potporu energetskoj diversifikaciji i promicanje energetske učinkovitosti i korištenja novih i obnovljivih izvora energije u transportu. Ukupni iznos u okviru ovog natječaja na koji se mogu prijaviti pravne osobe, bilo javne ili privatne, je 65 milijuna eura i to za programe koji maksimalno mogu trajati 3 godine, a po pojedinom programu se osigurava sufinanciranje u iznosu od 75% ukupno prihvatljivih troškova.


Rok za prijavu: 8.5.2013.

Više informacija…