Sveti Martin na Muri

Popis naselja: Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Žabnik, Marof, Brezovec, Jurovec, Lapšina, Čestijanec, Gradiščak, Kapelščak, Grkaveščak, Jurovčak, Gornji Koncovča

Gradonačelnik/načelnik: Martin Srša
Dana grada/općine: 11. studenog

Adresa: Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri
Telefon: 040/868-231, 040/868-609
Fax: 040/868-922
Email: opcina.svmartin@gmail.com
Web stranica: www.svetimartin.hr


Općina Sveti Martin na Muri nalazi se na krajnjem sjeveru Međimurja, a tu je i najsjevernija točka Republike Hrvatske.
U njoj je i važno prethistorijsko arheološko nalazište, a upravo je tuda prolazila znamenita rimska cesta između Ptuja i Lendave. Najvredniji očuvan spomenik do danas je gotičko-barokizirana župna crkva sv. Martina.
Sveti Martin na Muri jedina je općina u Međimurju u kojoj je naselje koje nema niti jednog stanovnika (Toplice Sv. Martin). To je i općina u čijem je sastavu najveći broj naselja, njih 14.

NAČELNIK:
Martin Srša

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Ivica Kutnjak

POTPREDSJEDNIK VIJEĆA: Krunoslav Colar

VIJEĆNICI:
3. Ivanka Puklavec
4. Zvonko Stojko
5. Tatjana Hažić
6. Valentina Bogdan
7. Petra Novinščak
8. Neven Zadravec
9. Dragica Živčec
10. Juraj Rašperger
11. Mihael Karlovčec
12. Jan Kočila
13. Ivana Krajačić