Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: zvonko

ODLUKA o poništenju Javnih poziva i dopunskih Javnih poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

13. lipnja 2024.
Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14 i 7/18), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, na 22. sjednici, održanoj 13. lipnja 2024. godine, donio je ODLUKU o poništenju Javnih poziva i dopunskih Javnih poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske […]
Pročitaj više 

22.  sjednica Odbora za izbor i imenovanja

11. lipnja 2024.
Odbor za izbor i imenovanja KLASA: 024-02/24-02/1 URBROJ: 2109-02-24-01 Čakovec, 11. lipnja 2024. Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst 2/20, 3/21, 2/22 – pročišćeni tekst) s a z i v a m 22. sjednicu Odbora za izbor i […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Planirani zahvat – Adrenalinski park na k.č.br. 5079/9, 5079/10, 5079/11 i 5079/12 k.o. Donja Dubrava

10. lipnja 2024.
KLASA: UP/I-352-03/23-03/15URBROJ: 2109-09-5/01-24-8Čakovec, 07. lipnja 2024. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Darko Varga, Prvomajska 16, 40 320 Donja Dubrava, […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Planirani zahvat – Izgradnja tribina, multifunkcionalnog igrališta i novo-formiranje katastarske čestice - Sveti Martin na Muri

31. svibnja 2024.
KLASA: UP/I-352-03/24-01/7URBROJ: 2109-09-5/01-24-04Čakovec, 31. svibnja 2024. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Mursko Središće

12. srpnja 2023.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Grad Mursko Središće, Trg braće Radića 4, Mursko Središće, OIB: 10835908515, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Nedelišće

14. lipnja 2023.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40 305 Nedelišće, OIB: 78324830528, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za […]
Pročitaj više 

Produljenje roka za podnošenje prijava na Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije

6. lipnja 2023.
Sukladno Zaključku Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije (KLASA: 024-03/22-03/3, URBROJ: 2109-02-23-22 od 6. lipnja 2023. godine)  rok za podnošenje prijava na Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća časti Skupštine Međimurske županije, produljuje se do  23. lipnja 2023. godine. Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i članova […]
Pročitaj više 

Odluku o privremenom radu matičnih ureda na području Međimurske županije

18. ožujka 2020.
KLASA: 113-02/20-02/1 URBROJ: 2109/1-01-20-1 Čakovec, 18. ožujka 2020. Temeljem odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) župan Međimurske županije donosi Odluku o privremenom radu matičnih ureda na području Međimurske županije I. Zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content