Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Planirani zahvat – Adrenalinski park na k.č.br. 5079/9, 5079/10, 5079/11 i 5079/12 k.o. Donja Dubrava

Datum objave: 10. lipnja 2024.

KLASA: UP/I-352-03/23-03/15
URBROJ: 2109-09-5/01-24-8
Čakovec, 07. lipnja 2024.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Darko Varga, Prvomajska 16, 40 320 Donja Dubrava, OIB: 45773921796, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Adrenalinski park na k.č.br. 5079/9, 5079/10, 5079/11 i 5079/12 k.o. Donja Dubrava“, donosi RJEŠENJE

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content