Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Odluku o privremenom radu matičnih ureda na području Međimurske županije

Datum objave: 18. ožujka 2020.

KLASA: 113-02/20-02/1
URBROJ: 2109/1-01-20-1
Čakovec, 18. ožujka 2020.
Temeljem odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) župan Međimurske županije donosi

Odluku o privremenom radu matičnih ureda na području Međimurske županije

I.

Zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom virusa COVID-19, radi sprečavanja širenja bolesti, matični uredi u Dekanovcu, Kotoribi, Maloj Subotici, Nedelišću i Štrigovi do daljnjega neće raditi.
Poslovi matičarstva redovno će se obavljati u matičnim uredima u Čakovcu, Murskom Središću i Prelogu u redovnom radnom vremenu od ponedjeljka do četvrtka od 7,30 do 16,00 sati, a petkom od 7,30 do 13,30 sati.
Rad sa strankama odvijat će se sukladno uputama o radu sa strankama u upravnim odjelima Međimurske županije koje će se objaviti na internetskim stranicama Međimurske županije.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do prestanka izvanrednih okolnosti.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content