Menu
8.3 °C
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Autor: Branko Matuza

Sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

21. lipnja 2022.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je dva javna poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila, za javni i privatni sektor: Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 5.000.000,00 kn. Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave, javne […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja nove kabelske kanalizacije i nove mreže (IR_FTTH_DT_02_Lopatinec)“

21. lipnja 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/5URBROJ: 2109-09-5/01-22-04Čakovec, 21. lipnja 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ERICSSON NIKOLA TESLA SERVISI d.o.o., Krapinska 45, p.p. […]
Pročitaj više 

RJEŠENJE - Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Uređenje dječjeg igrališta i teretane na otvorenom u naselju Zebanec Selo"

20. lipnja 2022.
KLASA: UP/I-352-03/22-03/3URBROJ: 2109-09-5/01-22-02Čakovec, 20. lipnja 2022. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB: 09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica […]
Pročitaj više 

INFORMACIJA o izradi Nacrta prijedloga Izvješća o stanju okoliša na području Međimurske županije za razdoblje od 2017. do 2021., Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025., Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022. – 2025. i Nacrt prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije

20. lipnja 2022.
KLASA: 351-01/22-03/12 URBROJ: 2109-09-5/01-22-02 Čakovec, 20 lipnja 2022. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbi članaka 162. i 165. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 15. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19, 57/22) te članka 14. Uredbe o […]
Pročitaj više 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu.

20. lipnja 2022.
Ovaj Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih. Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

17. lipnja 2022.
KLASA: 112-02/22-02/2URBROJ:2109-01-22-01Čakovec, 13. lipnja 2022. Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19.), župan Međimurske županije raspisuje JAVNI NATJEČAJza imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije 1. Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport- 1 izvršitelj na neodređeno […]
Pročitaj više 

Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine

7. lipnja 2022.
Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine (u daljnjem tekstu: Protokol)  uključuje potrebne postupke za pripravnost i djelovanje službe zdravstvene i socijalne skrbi te drugih institucija, na nacionalnoj i lokalnoj razini u slučaju opasnosti od toplinskog vala. Uključene su i preporuke za smanjenje rizika kako za pojedince tako i u institucionalnim uvjetima. Protokolom […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - rekonstrukcija djela vodovodne mreže u Štrukovcu

2. lipnja 2022.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/22-01/000136 URBROJ: 2109-09-2/02-22-0006 Čakovec, 02.06.2022. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Ulica Matice hrvatske 10 - dostavlja se I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za […]
Pročitaj više 

ODLUKA o isplati jednokratne financijske potpore studentima za akademsku godinu 2021./2022.

2. lipnja 2022.
Na osnovi prijava na Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore studentima za akademsku godinu 2021./2022. i prikupljene dokumentacije pravo na isplatu potpore stekli su sljedeći studenti u dokumentu objavljenom niže:
Pročitaj više 

ODLUKA o proglašenju prirodne nepogode tuče - 27.05.2022.

2. lipnja 2022.
Klasa: 920-09/22-02/2Ur.broj: 2109/1-01-22-1Čakovec, 02.06.2022. Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/2019) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/22 – pročišćeni tekst), župan Međimurske županije 2. lipnja 2022. godine d o n o s i O D L U K Uo proglašenju […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content