Međimurje Europska regija sporta za 2022.
-2.8 °C
1021.0 hPa
81 %

Autor: Branko Matuza

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji

19. siječnja 2022.
Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04 i 37/08) i članka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/05) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu […]
Pročitaj više 

POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2021. godinu

18. siječnja 2022.
Odbor za dodjelu javnih priznanja KLASA: 061-05/22-03/1 URBROJ: 2109-02-22-05 Čakovec, 18. siječnja 2022. Na temelju članka 20. Odluke o javnim priznanjima Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 15/12), Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije, r a s p i s u j e POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» […]
Pročitaj više 

POZIV na uvid ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM - AB METAL PROMET d.o.o. Belica

17. siječnja 2022.
KLASA: UP/I-351-02/21-03/4 URBROJ: 2109-09-5/01-22-18 Čakovec, 14. siječnja 2022. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje […]
Pročitaj više 

Međimurska županija započela s isplatom potpora male vrijednosti u poljoprivredi

14. siječnja 2022.
Sukladno Programu potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine, a temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2021. godini, župan Međimurske županije donio je Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti za Edukaciju i stručno osposobljavanje, Podizanje i obnova trajnih nasada,  Nabavu sustava za obranu od tuče, […]
Pročitaj više 

5. sjednica Odbora za izbor i imenovanja

14. siječnja 2022.
Odbor za izbor i imenovanja KLASA: 024-02/22-03/1 URBROJ: 2109-02-22-01 Čakovec, 14. siječnja 2022. Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst 2/20, 3/21) s a z i v a m 5. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja za 19. siječnja […]
Pročitaj više 

Obavijest o ispravku dijela Javnog natječaja za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

13. siječnja 2022.
Obavijest o ispravku dijela Javnog natječaja za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“, objavljenog na: https://medjimurska-zupanija.hr/2021/12/24/javni-natjecaj-za-prodaju-zemljista-na-podrucju-poduzetnicke-zone-poslovni-park-medimurje/ , te lokalnom listu Međimurje od 27.12.2021. godine – rok za podnošenje ponuda : 24.1.2022. godine do 10,00 sati. U tekstu natječaja točka 3. Sadržaj ponude, mijenja se podtočka 3.7. u dijelu koji se odnosi na […]
Pročitaj više 

1. sjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja

12. siječnja 2022.
Odbor za dodjelu javnih priznanja KLASA: 061-05/22-03/1 URBROJ: 2109-02-22-01 Čakovec, 12. siječnja 2022. Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20, 3/21) s a z i v a m 1. sjednicu Odbora za dodjelu javnih priznanja […]
Pročitaj više 

Popis članova 2022.

11. siječnja 2022.
Donacija fizičke osobe:Matija Šikić, ČakovecBRID d.o.o Čakovec Članarina fizičke osobe: Donacija pravne osobe: Članarina pravne osobe:
Pročitaj više 

Prijedlog kandidata za imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije - produljenje roka

11. siječnja 2022.
S obzirom da za imenovanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova nije pristigao niti jedan prijedlog iz kategorije predstavnik/predstavnica nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz promicanje ravnopravnosti spolova rok za dostavu produljuje se do 18. veljače 2022. godine. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Međimurska županija, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

24. prosinca 2021.
Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), članka 7. Odluke […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content