Odbor za gospodarski razvoj
KLASA: 302-01/19-03/5
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 21. 03. 2019.

Na temelju članka 39. i 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst),

s a z i v a m

8. sjednicu Odbora za gospodarski razvoj
Međimurske županije

za ponedjeljak, 25. 03. 2019. godine u 15,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED

1. RASPRAVA O PRIJEDLOGU ZAKLJUČKA ZA STVARANJE POZITIVNOG I POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAD I POSLOVANJE U MEĐIMURJU I UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA

(Prijedlog zaključka i Zapisnik sa 11. (tematske) sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 28. veljače 2019. godine, nalaze se u privitku).

Materijali se dostavljaju i uz poziv za 12. sjednicu Skupštine Međimurske županije a mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora i ostale pozvane da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Kofjač, dipl. ing., v.r.