Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Otvorene prijave za program održivog razvoja lokalne zajednice u 2018. godini

Datum objave: 12. veljače 2018.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini Program održivog razvoja lokalne zajednice u skladu s provedbom nacionalnih mjera za ostvarenje ravnomjernog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2020. godine.
Program održivog razvoja lokalne zajednice pruža podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja s ciljem jačanja konkuretnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala i bržeg gospodarskog oporavka s ciljem sprečavanja iseljavanja stanovništva, smanjenja negativnog demografskog trenda i održivog razvoja.
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i regionalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja:

  • I., II., III. i IV. skupina jedinica lokalne samouprave,
  • I. i II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.
Međimurskoj županiji prihvatljivi podnositelji su jedinice lokalne samouprave III. i IV. skupine koje se prema indeksu razvijenosti nalaze u prvoj i drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih JLS-ova. Prihvatljive su aktivnosti na objektima javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a iz područja komunalne infrastrukture, socijalne infrastrukture, gospodarske infrastrukture, okolišne infrastrukture i zaštite okoliša. Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti koje se tiču izgradnje, nadogradnje, rekonstrukcije, obnove ili adaptacije prihvatljivih objekata iz prethodno navedenih područja.
Podnositelj može djelovati samostalno ili uz partnere čiji su pravni subjetki osnivači podnositelja zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti , čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.
Maksimalan iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše 1.000.000,00 kn s PDV-om. Ministarstvo neće sufinancirati projekte čija je vrijednost manja od 100.000,00 kn s PDV-om. Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u kojoj je Podnositelj razvrstan Odlukom o razvrstavanju. U Međimurskoj županiji za jedinice lokalne samouprave iz III. i IV. skupine, Ministarstvo će sufinancirati 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prema raspodjeli sredstava po županijama, za Međimursku županiju je predviđen iznos od 2.000.000,00 kn s PDV-om.
Jedan podnositelj može podnijeti najviše 2 zahtjeva za sufinanciranje.
Troškovi su prihvatljivi u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 31. ožujka 2019. godine (rok za predaju Završnog izvješća), uz uvjet da se sufinanciranje Ministarstva može koristiti samo u 2018. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu se koristiti samo u 2018. godini.
Rok za podnošenje zahtjeva je 5. ožujka 2018. godine.
Više o Pozivu i Programu održivog razvoja lokalne zajednice možete pročitati ovdje 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content