Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

15. sjednica Odbora za prosvjetu, kulturu i sport

Datum objave: 5. travnja 2017.

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
KLASA: 600-01/17-03/2
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 3. 04. 2017.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m
15. sjednicu Odbora za prosvjetu, kulturu i sport
Za utorak – 11. travnja 2017. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKOG DOMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2017. GODINI
2. a) PRIJEDLOG ODLUKE O UDRUŽIVANJU SREDSTAVA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA NAMJENJENIH ZA NABAVKU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2017. GODINI
b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2017. GODINI
3. a) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2017. GODINI
b) PRIDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2017. GODINI
4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali se dostavljaju u privitku i uz poziv za 24. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Mr.sc. Bruno Trstenjak, v. r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content