KLASA: 022-06/15-02/11
URBROJ: 2109/1-03/02-15-1
Čakovec, 30.rujna 2015.

Na temelju članka 5. stavak 1. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji sazivam 78. sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji.
Sjednica će se održati u

utorak 06. listopada 2015. godine u 9,00 sati u
Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem slijedeći:
D N E V N I R E D
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika s 77. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji održane 20. travnja 2015. godine

2. Gospodarska kretanja utjecaj gospodarske politike na životni standard građana – Informacija o stanju u gospodarstvu za 2014. godinu

3. Izvješće o socijalnoj skrbi na području Međimurske županije

4. Kretanje na tržištu rada u Međimurskoj županiji

5. Ostala pitanja i prijedlozi