U waldorfskoj skupini ”Sunčeka” Dječjeg vrtića ”Cipelica” odvija se cjelogodišnji međunarodni projekt

”Sustainable development objectives” – Sunčeka za bolje društvo”. Projekt ima za cilj uključiti djecu kao aktivne sudionike u život lokalne zajednice, kako bi se pokazalo da je svaki korak, bez obzira koliko maleni bio, korak prema boljem društvu.

U prvoj etapi projekta cilj je bio upoznati djecu s pojmom siromaštva i borbom za svijet bez njega pri čemu su se ona, u suradnji sa Crvenim križem, aktivno uključila prikupljajući hranu i novčana sredstva usput učeći o društvu i sebi samima.

U drugoj etapi cilj je djeci pokazati da dječaci i djevojčice mogu sve postići i raditi podjednako bez obzira na spol. U tome su im prilikom posjete dječjem vrtiću, prenoseći svoja radna iskustva, govorili župan Matija Posavec i zamjenica župana Sandra Herman te na taj način pokušali djeci osvijestiti pojam ravnopravnosti spolova.