Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje u četvrtak 26. listopada u Velikoj vijećnici Međimurske županije proveli su osposobljavanje čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite, tj. gradonačelnika i načelnika međimurskih gradova i općina.

Naime obveza čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je da se osposobe za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od 6 mjeseci od stupanja na dužnost i to prema Programu osposobljavanja kojeg je donijela Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Odaziv čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je bio zadovoljavajući s obzirom na već ranije zakazane obveze pojedinih čelnika. Također, kako su neki čelnici već ranije prošli obuku, isti nisu bili u obvezi ponovno prolaziti istu.

Osposobljavanje su u Čakovcu proveli Dubravka Bartolec, Neven Szabo, Dunja Radauš, Sanja Smetiško-Gašparić i Ladislav Soke, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, govoreći o sustavu civilne zaštite i planskim aktivnostima, o rukovođenju i koordinaciji operativnih snaga sustava civilne zaštite, o osnovama kriznog upravljanja i procjeni rizika, o psihosocijalnim aspektima ponašanja u katastrofama i o odnosima s javnošću u katastrofama.

Isto tako, u okviru studije slučaja, bilo je govora o poplavama na području Međimurske županije koje su se dogodile 2005. i 2014. godine.