Ministarstvo znanosti obrazovanja na svojim je mrežnim stranicama objavilo Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.

U skladu s provedbom odredbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020., osiguravanje stipendije redovitim učenicima srednjih škola služi promicanju srednjoškolskog obrazovanja među pripadnicima romske nacionalne manjine.

Pravo na prijavu imaju učenici hrvatski državljani pripadnici romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisani u prvi razred srednje škole. Visina i trajanje novčane potpore, način prijave te popis dokumenata koji se prilažu obrascima za prijavu navedeni su u tekstu Javnog poziva.

Rok za podnošenje prijava učenika je 1. prosinca 2017. godine.

Prilozi: