Međimurska županija objavila je na svojim stranicama Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za ekološku poljoprivredu i iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza.

Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Ovom potporom žele se povećati poljoprivredne površine pod ekološkom proizvodnjom te ona iznosi do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000 kn.

Druga potpora je za iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza koja će se dodijeliti poljoprivrednom gospodarstvu za subvencioniranje troškova vađenja krvi kozama u maksimalnom iznosu do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000 kn po korisniku.

U županijskom proračunu za iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza osigurano je 40.000 kn dok je za ekološku poljoprivredu predviđeno 100.000 kn. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a zahtjevi se obrađuju prema vremenu zaprimanja, odnosno najkasnije do 30. studenog 2017.

Ovime su pokrenute sve potpore male vrijednosti planirane u 2017. iz Programa potpora poljoprivredi koji je donesen za razdoblje do 2020. godine, a za koja su osigurana sredstva u županijskom proračunu u ukupnom iznosu od 950.000 kn što je najveći iznos bespovratnih sredstava predviđenih za ulaganja u poljoprivredi u zadnjih nekoliko godina.

Podsjećamo da je Županija već prije raspisala javne pozive za podizanje i obnovu trajnih nasada za što je osigurano 150.000 kn te 200.000 kn za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče. U suradnji s gradovima i općinama predviđeno je 100.000 kn za kontrolu plodnosti tla dok je za financiranje istraživačkih projekata namijenjeno 60.000 kn. Za sufinanciranje organizacije i sudjelovanja na sajmovima osigurano je 100.000 kn te isto toliko za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika. Kako bi se očuvala tradicija, povećao dohodak poljoprivrednih proizvođača i potaknuo razvoj ruralnih područja, subvencionira se i sudjelovanje u programima kvalitete, stvaranju robne marke i zaštite međimurskih poljoprivrednih proizvoda u iznosu od 100.000 kn.

Korisnici svih potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja i očuvanjem vrijednosti sela, poduzetnici i ustanove, koji u trenutku objave javnog poziva imaju sjedište, odnosno prebivalište, čija se proizvodnja/djelatnost odvija na području Međimurske županije i koji nemaju nepodmirenih obveza prema županijskom proračunu.

Zahtjev za potporom kao i više informacija o otvorenim pozivima mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, Odsjeku za poljoprivredu i turizam ili na web stranici www.medjimurska-zupanija.hr.