Jedinice lokalne samouprave na području Međimurske županije izvijestile su da su na svojem području utvrdile štete na poljoprivrednim kulturama nastale od niskih temperatura i hladnog sjevernog strujanja zraka.

Prema prvoj, okvirnoj procjeni, nastala je šteta oko 40.000.000,00 kn, najviše na voćnjacima, gdje je ovisno o lokaciji, voćnoj vrsti i poduzetim agrotehničkim i drugim mjerama, oštećenje od 40-100%.

Prijavljene su i štete manjeg opsega na krumpiru i nekim vrstama ranog povrća.  Stvarni stupanj oštećenja i konačna procjena izvršit  će se u zakonskom roku od 60 dana. Stoga je i župan donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode mraza, koji je zabilježen na području županije 22. i 23. travnja 2017.

MRAZ 2017. ODLUKA