Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za potpore događanjima u 2017. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:
• unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
• razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
• povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju
• jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
• stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma

Više o tome možete pronaći na web stranicama HTZ-a:
Link: http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-dogadanjima