KLASA: 810-06/16-02/5
URBROJ: 2109/1-06-01/04-16-01
Čakovec, 27. 05. 2016.

Temeljem ukazane potrebe

s a z i v a m
6. SJEDNICU
STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za ponedjeljak, 06. 06. 2016. godine u 9,30 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED
1. Informacija o zadaćama utvrđenim Programom aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini
– Izvjestitelji je Ladislav Söke, dipl. ing., pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec

2. Analiza protupožarne sezone u 2015. godini u Međimurskoj županiji
– Izvjestitelj je Mladen Kanižaj, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

3. Usvajanje Plana rada Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije u pripremi protupožarne sezone u 2016. godini
– Izvjestitelj je Zoran Vidović, zamjenik župana, načelnik Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije

4. Utvrđivanje Županijskog financijskog plana za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara s naznakom visine troškova upućivanja vatrogasaca i tehnike na dislokacije na priobalni dio Republike Hrvatske za 2016. godinu
– Izvjestitelj je Zoran Vidović, zamjenik župana, načelnik Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije

5. a) Usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za vrijeme turističke i žetvene sezone 2016. godine za Međimursku županiju;
b) Usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Međimurske županije
– Izvjestitelj je Mladen Kanižaj, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik

6. Pitanja i prijedlozi
Mole se članovi Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije da obvezatno nazoče sjednici, a u slučaju spriječenosti izostanak opravdaju na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman).

S poštovanjem,

NAČELNIK STOŽERA
Zoran Vidović, zamjenik župana