P1010595Traže se volonteri za akciju prikupljanja hrane u trgovačkim centrima na području Čakovca, Preloga i Nedelišća.

Akcija će se održati u subotu 16. ožujka 2013.

Volonteri će na ulazu trgovačkih centara uručivati kupcima informativni letak u kojem se navode značaj i ciljevi akcije te zamolba za kupnjom prehrambenog proizvoda prema njihovom izboru, kojeg će pri izlazu iz trgovine ubaciti u kutiju za donaciju.

Organizator akcije je Banka Hrane Hrvatska, humanitarna udruga sa sjedištem u Rijeci, u suradnji s Međimurskom i Varaždinskom županijom. Banka Hrane Hrvatska dio je međunarodne federacije (Food Bank FEBA) sa sjedištem u Parizu. Njena glavna djelatnost sastoji se u prikupljanju poljoprivrednih, agro-industrijskih i trgovinskih proizvoda od donatora, njihovog skladištenja, sortiranja i distribucije socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, posredstvom humanitarnih organizacija, socijalnih institucija i udruga koje isto tako pomažu siromašnima.

Uključite se u ovaj iznimno kvalitetan humanitaran projekt koji može uvelike pomoći socijalno najugroženijem dijelu stanovništva čitave regije, a ujedno povećati socijalnu osjetljivost gospodarstva, tj. onih koji hranu proizvode i nažalost često puta bacaju velike količine.


Kontakt osoba:
Međimurska županija
Melita Jambrović
040/374-238;
melita.jambrovic@medjimurska-zupanija.hr