Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Oznaka: rasvjeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA NEDELIŠĆE

8. studenoga 2017.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/17-01/000207 URBROJ: 2109/1-09-2/01-17-0005 Čakovec, 08.11.2017. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA NEDELIŠĆE, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1 - dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje […]
Pročitaj više 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. energetika i vanjska rasvjeta u kolodvoru Mala Subotica na željezničkoj pruzi za međunarodni promet M 501 Državna granica - Čakovec - Kotoriba - Državna granica

7. srpnja 2017.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju 1 zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/l-361-03/17-01/000070 URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0007 Čakovec, 06.07.2017. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture, HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12, […]
Pročitaj više 

U Čakovcu se održava radionica o dinamičnoj rasvjeti u sklopu projekta Dynamic Light

19. svibnja 2017.
Međimurska energetska agencija d.o.o. kao jedan od 15 projektnih partnera iz 7 zemalja središnje Europe na projektu Dynamic Light, u četvrtak, 25. svibnja 2017. godine organizira radionicu na kojoj će se predstaviti kako sam projekt Dynamic Light tako i karakteristike same dinamične rasvjete. Radionica će se održati u Multimedijalnoj dvorani  Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje na adresi Bana […]
Pročitaj više 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - OPĆINA PODTUREN

26. travnja 2017.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sjedište Čakovec KLASA: UP/I-361-03/17-01/000064 URBROJ: 2109/1-09-2/07-17-0005 Čakovec, 26.04.2017. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA PODTUREN, HR-40317 Podturen, Ivana Grščića 5 - dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole, za: građenje građevine […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content