Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Oznaka: prostorno

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

18. kolovoza 2023.
KLASA: 112-02/23-02/2URBROJ:2109-01-23-01Čakovec, 4. kolovoza 2023. Na temelju članka 53. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radna mjesta u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

29. siječnja 2018.
KLASA: 112-02/18-03/1 URBROJ:2109/1-09-18-01 Čakovec, 23.01.2018. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radna mjesta: 1. Viši stručni suradnik za gradnju – […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

7. studenoga 2016.
KLASA: 112-01/16-02/13 URBROJ: 2109/1-01-16-01 Čakovec, 28.10.2016. Na temelju članka 53.a. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 I 61/11), župan Međimurske […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content