Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Upravni odjel za poslove župana

Projektom vrijednim gotovo 300 000 eura obnovljen je i dodatno razvijen prognostički sustav poplava na rijeci Muri

5. srpnja 2022.
Konferencijom u Dekanovcu predstavljeni su rezultati i obilježen uspješan završetak projekta For Mura - Nadogradnja i razvoj sustava upozoravanja i prognostičkog modela Mure. Projektom vrijednim gotovo 300 000 eura obnovljen je i dodatno razvijen prognostički sustav poplava na rijeci Muri. Učinci i prijetnje uzrokovane poplavama na 48 km mađarsko-hrvatske dionice rijeke Mure od zajedničkog interesa […]
Pročitaj više 

Čestitka župana Međimurske županije Matije Posavca povodom Dana antifašističke borbe

22. lipnja 2022.
Poštovane Međimurke i Međimurci, u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski obred, današnji dan obilježavamo kao Dan antifašističke borbe. Bila je to prva antifašistička postrojba, ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Za nas, Međimurce, to nije bio samo početak antifašističkog […]
Pročitaj više 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

17. lipnja 2022.
KLASA: 112-02/22-02/2URBROJ:2109-01-22-01Čakovec, 13. lipnja 2022. Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19.), župan Međimurske županije raspisuje JAVNI NATJEČAJza imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije 1. Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport- 1 izvršitelj na neodređeno […]
Pročitaj više 

Sara Matulin i Sinita Blatarić dobitnice Nagrade „Zvonimir Bartolić“ Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu za najbolji kajkavski rad

10. lipnja 2022.
U želji da se potiče i razvija kajkavski izričaj mladih i time sačuva kajkavski jezik, Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu provodi Književni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola na kajkavskom jeziku. Natječaj je pokrenuo profesor Zvonimir Bartolić, dugogodišnji predsjednik i obnovitelj Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu, kome u čast nagrada koja se dodjeljuje učenicima […]
Pročitaj više 

Izabran novi sastav Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji - Gordana Prebeg nova predsjednica

9. lipnja 2022.
Zakonom o zaštiti prava pacijenata određeno je da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svim jedinicama područne (regionalne) samouprave osniva Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata pri upravnom tijelu nadležnom za poslove zdravstva i socijalne skrbi. Krajem svibnja održana je konstituirajuća sjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji. Povjerenstvo za zaštitu […]
Pročitaj više 

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2022. godini

23. svibnja 2022.
Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju (Službeni glasnik Međimurske županije broj 2/19 i 3/20) i […]
Pročitaj više 

Međimurski vodiči provode europski projekt vrijedan pola milijuna kuna s ciljem jačanja organizacija civilnog društva

18. svibnja 2022.
U konferencijskoj dvorani Riznice Međimurja održana je početna konferencija projekta IKT CLOUD-io čiji je korisnik projekta Udruga turističkih vodiča „Međimurski vodiči“, a partneri na projektu su Pučko otvoreno učilište Čakovec, Zaštitarsko-ekološka udruga Senjar (ZeuS), Udruga slijepih međimurskežupanije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske Županije. Ukupna vrijednost projekta je 494.057,98 kuna od čega je 419.949,28 kuna […]
Pročitaj više 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim događanjima u 2022. godini

12. svibnja 2022.
Temeljem Programa rada  s  financijskim planom  Turističke zajednice Međimurske županije za 2022.g. TZMŽ objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim događanjima u 2022. godini Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke  zajednice Međimurske županije  (dalje u tekstu: TZMŽ) za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva […]
Pročitaj više 

ODLUKA o odabiru pružatelja medijskih usluga kojima će se dodijeliti financijska sredstva za programske sadržaje od interesa za Međimursku županiju u 2022. godini

11. svibnja 2022.
Temeljem odredbe čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –pročišćeni tekst,, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10,4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 […]
Pročitaj više 

ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2022. godini

5. svibnja 2022.
Temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21) i članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i 3/20), Upravni […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content