Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

5. sjednica Skupštine Međimurske županije - 29. ožujka 2018. godine

Datum objave: 23. ožujka 2018.

KLASA: 021-05/18-03/4
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 22.ožujka 2018.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14 i 2/18),

s a z i v a m
5. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 29. ožujka 2018. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag. ing., župan
2. PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE „ZRINSKI“ ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan, predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije
3. PRIJEDOG ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU UGOVORA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NEKRETNINE OPĆINI KOTORIBA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., samostalna upravna referentica u Upravnom odjelu za poslove Skupštine
5. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., samostalna upravna referentica u Upravnom odjelu za poslove Skupštine
6. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA) I KUJAWSKO – POMORSKOG VOJVODSTVA (REPUBLIKA POLJSKA)
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti
7. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2018. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
8. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
9. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Štefica Martinez, dipl.soc.radnica, ravnateljica Doma
10. a) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2017. GODINU
b) PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Martina Šebrek, dipl.soc.radnica, ravnateljica Doma
11. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Vrčić, dr.med.spec.anest. i intenz.med, ravnatelj Doma
12. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Tomislav Novinščak, dr.med., spec. opće kirurgije, ravnatelj Zavoda
13. a) IZVJEŠĆE O RADU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2017. GODINU
b) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Andreja Knežević, mag.pharm., ravnateljica Ljekarne
14. a) IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2017. GODINU
b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU DODATKA V. SPORAZUMA O OSNIVANJU CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Dijana Posavec, dipl.ing. ravnateljica Centra
15. IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU - JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE – MEĐIMURSKA PRIRODA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj Ustanove
16. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh, ravnateljica Zavoda
17. a) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU
b) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Maša Hrustek Sobočan, viša kustosica, ravnateljica Muzeja
18. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2017. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf., direktor MENEA-e
19. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Mezga, mag.pol., predsjednik Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Međimurske županije
20. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Emil Vibović, predsjednik Povjerenstva
21. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Putar, pročelnik Stanice Čakovec
22. IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan, upravitelj Zaklade
23. IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan, upravitelj Zaklade
24. IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, predsjednik GSV-a
25. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Šimunković, predsjednik Savjeta
26. IZVJEŠĆE O RADU KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Jasna Vehtersbah-Stojan, predsjednica
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak,dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content