Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2024. godinu

Datum objave: 3. svibnja 2024.

Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  („Narodne novine“ br. 83/2022), točke IV. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2024. godinu od 29.9.2023. i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21, 2/22 – pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 – pročišćeni tekst), župan Međimurske županije donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava
za financiranje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2024. godinu

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom, sukladno provedenom Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2024. godinu (KLASA: 610-04/23-02/2, URBROJ: 2109-01-23-1 od 29. rujna 2023.) i prijedloga Kulturnog vijeća Međimurske županije od 16. veljače 2024., utvrđuju iznosi financijskih sredstava za financiranje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2024.

Članak 2.

U 2024. godini iz Proračuna Međimurske županije financirat će se programi javnih potreba u kulturi Međimurske županije u ukupnom iznosu od 38.890,00 EUR kako slijedi:

RB

PREDLAGATELJ PROGRAMA        

NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA

Prijedlog Kulturnog vijeća (EUR)

1.

KUD "Mihovljan"

Obilježavanje 25 godišnjice neprekidnog rada i djelovanja KUD "Mihovljan" u očuvanju i promicanju tradicijske i kulturne baštine Međimurja i RH

350,00

2.

Udruga Mlada pera, Čakovec

Bit ću faca - bit ću humorista!

500,00

3.

Udruga žena za očuvanje tradicije i kulturne baštine "Zlatne ruke", Čakovec

Zlatne ruke - čuvarice tradicije i kulturne baštine

350,00

4.

Studio Vivona Čakovec

10 Revija plesa Vivone s gostima u Čakovcu

350,00

5.

Pjevački zbor "Josip Vrhovski", Nedelišće

26. Božićni koncert u Nedelišću

8.000,00

6.

Petar Horvat, Cirkovljan

Izdavanje knjige - Dravski mlinovi i virovi / putopisni istraživački projekat stare Drave 19., 20. i 21. stoljeća

300,00

7.

Knjižničarsko društvo Međimurske županije, Čakovec

Projekt za poticanje i promociju kulture čitanja - Natjecanje u znanju i kreativnosti "Čitanjem do zvijezda" - Nacionalna razina natjecanja

850,00

8.

KUD "Donji Vidovec"

9. Međunarodna smotra dječjeg folklornog stvaralaštva "Majci na dar"

400,00

9.

Kazališna scena Kalmana Mesarića, Prelog

Dani Kalmana Mesarića

2.000,00

10.

Centar za kulturu, Čakovec

Cjelogodišnji program Centra za Kulturu

6.000,00

11.

KUU "Veseli Međimurci", Čakovec

75. godina KUU "Veseli Međimurci" Čakovec

600,00

12.

KUD "Mura", Mursko Središće

Međunarodni susret folkloraša i tamburaša

700,00

13.

Udruga ruskog govornog područja u Međimurju "Kalinka", Čakovec

Predstava i darivanje za djecu "Novogodišnja bajka u ruskoj tradiciji"

1.000,00

14.

KUD Goričan

Unapređenje i očuvanje tamburaške glazbe KUD-a Goričan

1.200,00

15.

Mješoviti pjevački zbor Dr. Vinko Žganec Vratišinec

VINCEKOVA ZIPKA (FESTIVAL)

400,00

16.

Muzej Croata insulanus Grada Preloga

Ivanov san

600,00

17.

KUD Žiškovec

Nabava prijenosnih klavijatura

390,00

18.

Ansambl Pučpuljike

Adventski koncert Ansambla Pučpuljike

1.100,00

19.

KUU "Seljačka sloga", Nedelišće

10. Kazališne večeri Kazališne družine KUU Seljačka sloga Nedelišće

800,00

20.

Županijski tamburaški orkestar "Stjepan Bujan-Stipić", Čakovec

Tamburaške etape kroz godinu

1.000,00

21.

Grad Prelog

Opera pod zvijezdama 2024.

350,00

22.

Centar za kulturu "Rudar", Mursko Središće

Murski cimeri 2024. - Treći festival hrvatske pučke drame

1.900,00

23.

KUD "Društvo žena Gornji Kraljevec"

Monografija i knjižice u povodu 35. obljetnice Udruge

800,00

24.

Udruga žena Mali Mihaljevec

9. Međunarodna izložba karikatura - Čakovec 2024

350,00

25.

Gradski puhački orkestar, Čakovec

Nabava opreme i glazbenih instrumenata

700,00

26.

Udruga mažoretkinja Nedelišća

Mažoret COOLtura

350,00

27.

KUD "Seljačka sloga", Donja Dubrava

MEMORIJAL DECA, MOJA DECA U ČAST ELIZABETI TOPLEK, TETI LIZI

700,00

28.

Čakovečke mažoretkinje, Čakovec

Smotra mažoretkinja

350,00

29.

Platforma za Društveni centar Čakovec

MURAI 2/24

1.900,00

30.

Udruga "Pikač", Selnica

Promocija maske Pikač

1.200,00

31.

KUD "Zvon", Mala Subotica

Popravak tamburaških instrumenata

700,00

32.

KUD "Fijolica", Orehovica

"Orehijada-festival oreha i sega ka kcoj ide"

400,00

33.

Dječje gradsko kazalište, Čakovec

PRIPREMA I IZVOĐENJE PREDSTAVE "ZGINULA JE PIKUŠA"

600,00

34.

Pjevački zbor "Josip Štolcer Slavenski", Čakovec

IV. Međunarodno natjecanje zborova u folklornoj glazbi - Šibenik 2024

1.000,00

35.

Bojan Miljančić, Mala Subotica

Eikonoise - album "Listek" (Ethno World Music, Etho Jazz, Ambient) Croatia Records

350,00

36.

Kulturno umjetničko društvo Kotoriba

Projekt nabave novih tamburaških instrumenata i kompletiranje nošnji za opće djelovanje

350,00

UKUPNO:

38.890,00

 

Članak 3.

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor županu Međimurske županije u pisanom obliku u roku od osam dana od dana dostave odluke o dodjeli financijskih sredstava, sukladno članku 28.  Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  („Narodne novine“ br. 83/2022).

Članak 4.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2024. godinu na programu 1014 - Kultura, aktivnosti A101413- Programi u kulturi.

Članak 5.

Međimurska će županija s prijaviteljima kojima su odobrena sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2024. godinu sukladnoj ovoj Odluci sklopiti ugovor o financiranju.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“ i na službenoj mrežnoj stranici Međimurske županije, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 402-06/24-01/77                                                                                              
URBROJ: 2109-01-24-1
Čakovec, 30. travnja 2024.                                                                                     

ŽUPAN

Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content