Na osnovi Odluke o isplati jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2016./2017. (Službeni glasnik Međimurske županije 4/17) i Javnog poziva za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2016./2017. župan Međimurske županije donosi Odluku…

Odluka o isplati jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2016./2017. (PDF-5Mb)