Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Oznaka: poslovi

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove

25. svibnja 2017.
KLASA: 112-01/17-02/4 URBROJ: 2109/1-01-17-01 Čakovec, 24. 05. 2017. Na temelju članka 53.a. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), […]
Pročitaj više 

Deseti Sajam poslova u Međimurskoj županiji

21. travnja 2017.
GDJE I KADA:ČAKOVEC, Sportska dvorana Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, V. Nazora 36 26. TRAVNJA 2017. OD 10 – 14 SATI Kao i svake godine do sada, Sajam poslova će omogućiti izravnu komunikaciju između nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja, svih koji žele promijeniti karijeru, poslodavaca, obrazovnih institucija, studenata, učenika, roditelja i svih ostalih dionika na […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content