Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Deseti Sajam poslova u Međimurskoj županiji

Datum objave: 21. travnja 2017.

GDJE I KADA:ČAKOVEC, Sportska dvorana Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, V. Nazora 36
26. TRAVNJA 2017. OD 10 – 14 SATI
Kao i svake godine do sada, Sajam poslova će omogućiti izravnu komunikaciju između nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja, svih koji žele promijeniti karijeru, poslodavaca, obrazovnih institucija, studenata, učenika, roditelja i svih ostalih dionika na tržištu rada. Sajam potiče na aktivnost u traženju posla, omogućava partnerstvo svih dionika na tržištu rada, pruža informacije o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, stipendiranja i cjeloživotnog učenja te naglašava važnost znanja i vještina potrebnih na tržištu rada. Sajam nije usmjeren samo na nezaposlene osobe, već je prilika i svima ostalima, aktivnom stanovništvu koje nije u evidenciji Zavoda, da ispitaju svoje prilike za promjenu zaposlenja ili pronalaženje novog zaposlenja.
 
Ove godine izlagači, naročito poslodavci iz realnog sektora, iskazali su veliki interes za Sajam poslova zbog sve veće potražnje za radnicima,  pa se tako na sajmu očekuje preko 75 izlagača, od čega 55 poslodavaca. Poslodavci koji sudjeluju na sajmu prema provedenoj Anketi poslodavaca (istraživanje o namjerama poslodavaca za zapošljavanjem tijekom 2017. godine), najavili su tijekom godine zapošljavanje gotovo 1.000 osoba.
 
To je svakako prilika za nezaposlene osobe, ostale tražitelje zaposlenja ili one koji žele promijeniti karijeru, maturante i studente, da upravo na Sajmu poslova pronađu zaposlenje. Kod poslodavaca također se vodilo interesa o zastupljenosti iz gotovo svih djelatnosti, kako bi široka paleta posjetitelja sajma mogla pronaći radno mjesto adekvatno njihovim interesima. Uz poslodavce i obrazovne ustanove, na sajmu će izložbeni prostor imati i lokalna samouprava, komore, razvojne agencije, civilni sektor i svi ostali zainteresirani. Sajam se odvija u okviru dana Međimurske županije.

   
                                       PROGRAM 10. SAJMA POSLOVA
   
  10.00  -  10.30  Otvaranje i obilazak Sajma poslova
10.00  -  14.00  Predstavljanje izlagača na štandovima
10.00  -  14.00              Stručna pomoć pri pisanju zamolbi i životopisa
---------------------------------------------------------------------------------------
11.00  -  12.00   Radionica za samozapošljavanje „Od ideje do realizacije“
11.00  -  12.00   Predstavljanje mjera aktivne politike zapošljavanja „Od mjere do karijere“
12.30   - 13.30  Prezentacije poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja za maturante srednjih    škola i nezaposlene osobe
   

KOME JE SAJAM NAMIJENJEN I KOJE SU MOGUĆNOSTI IZLAGAČA I POSJETITELJA NA SAJMU:

Nezaposlene osobe, osobe kojima prijeti otkaz, učenici, maturanti, studenti, volonteri i svi ostali koji žele upravljati svojom karijerom na sajmu mogu:

 • ostvariti direktne kontakte sa mnogobrojnim poslodavcima i ostalim izlagačima
 • dobiti informacije o trenutnim i budućim potrebama za radnicima
 • realizirati konkretne dogovore za zapošljavanje
 • napisati i ostaviti životopis ili zamolbu kod poslodavaca za daljnje kontakte za zapošljavanje
 • dobiti uvid u ponudu obrazovanja u redovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih
 • dobiti informacije o mogućnostima i uvjetima stipendiranja na području MŽ

 
Poslodavcima će sajam omogućiti:

 • uvid u trenutno raspoloživu ponudu radne snage
 • ostvarivanje direktnih kontakata sa posloprimcima koji traže svoje prilike za zaposlenje
 • regrutiranje zaposlenika čija znanja i sposobnosti odgovaraju potrebama poslodavaca
 • prikupljanje životopisa o kvalifikacijama i radnom iskustvu posloprimaca
 • razmjenu iskustva i jačanje partnerstva sa ostalim poslodavcima i izlagačima na sajmu
 • sudjelovanje na ostalim sajmenim aktivnostima

 
Obrazovne institucije, bilo iz redovnog obrazovanja ili obrazovanja odraslih, imati će mogućnost:

 • promocije svojih obrazovanih programa
 • dobiti uvid u o stanju i potrebama za novim obrazovnim programima na tržištu rada
 • razmijeniti iskustava sa ostalima sudionicima i stvarati partnerstva
 • sudjelovati na ostalim sajmenim aktivnostima

 
Lokalna samouprava, razvojne agencije, komore i civilni sektor prije svega će:

 • predstaviti svoje aktivnosti, programe i projekte, a koji podržavaju zapošljavanje
 • predstaviti potrebe poslodavca koji neće samostalno izlagati na izložbenim pultovima
 • pružati informacije o poduzetničkim zonama
 • predstaviti mogućnosti stipendiranja/kreditiranja u Međimurskoj županiji
 • ojačati partnerstvo sa ostalim izlagačima i sudjelovati na ostalim sajmenim aktivnostima

 
Roditelji, kao važan faktor u budućem odabiru zanimanja svoje djece, imati će mogućnost dobiti:

 • informacije o mogućnostima obrazovanja
 • deficitarnim zanimanjima na tržištu rada MŽ
 • kao i sve ostale informacije kako djeci pomoći u odabiru budućeg zanimanja.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content