Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Registar birača

Zakonom o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12, 105/15 i 98/19) propisano je da je registar birača zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.
Registar birača vodi se u obliku jedinstvene elektroničke baze podataka osoba koje imaju biračko pravo. Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove vodi dio registra birača za područje Međimurske županije kao povjereni posao državne uprave.

Mjesto upisa u registar birača
U evidenciju birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisuju se birači prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. U evidenciju birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj birači se u pravilu upisuju po državama i adresnom podatku koji se za njih vodi u službenim evidencijama u Republici Hrvatskoj. U evidenciju birača drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj upisuju se birači na njihov zahtjev prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.

Temelj upisa u registar birača
Upisivanje u registar birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu i evidencije putnih isprava.

Aktivna registracija
Aktivna registracija birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj provodi se radi glasovanja u inozemstvu ili Republici Hrvatskoj na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament.
Zahtjev za aktivnu registraciju podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno nadležnom upravnom tijelu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora ili državnog referenduma.

Prethodna registracija
Prethodna registracija je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji na dan izbora ili državnog referenduma borave u inozemstvu, omogućava glasovanje u inozemstvu na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državnom referendumu i izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Zahtjev za prethodnu registraciju podnosi se nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora

Privremeni upis
Privremeni upis je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj omogućava privremeni upis u popis birača drugog grada ili općine u Republici Hrvatskoj, ovisno o mjestu gdje će se zateći na dan izbora ili državnog referenduma.
Birači koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske i izbora članova u Europski parlament z Republike Hrvatske odnosno državnog referenduma zateći izvan područja grada ili općine u kojoj imaju prebivalište, mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati u gradu ili općini gdje će se na dan izbora odnosno državnog referenduma zateći. Privremenim upisom ne mijenja se podatak o prebivalištu ili adresi stanovanja u registru birača. Zahtjevi za privremeni upis izvan mjesta prebivališta podnose se nadležnom upravnom tijelu neovisno o mjestu upisa birača u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta
Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor zateći izvan mjesta prebivališta ili u inozemstvu, iznimno mogu od nadležnog upravnog tijela u kojem su upisani u registar birača zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta temeljem koje će moći glasovati na za to određenom biračkom mjestu.
Iznimno, birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će se na dan izbora za predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament zateći izvan mjesta prebivališta ili u inozemstvu, mogu od nadležnog upravnog tijela u kojem su upisani u registar zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta bez navođenja mjesta boravka na dan izbora, temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu.
Zahtjevi za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta podnose se nadležnom upravnom tijelu prema mjestu upisa u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Zatvaranje registra birača
Registar birača zatvara se 10 dana prije dana prije dana određenog za održavanje izbora i zabranjuje se daljnji unos podataka.

Popis birača

Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra. Ovisno o vrsti izbora koji se održavaju, popis birača sadrži podatke o biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice, biračima koji su se privremeno upisali u registar birača izvan mjesta prebivališta, biračima kojima su izdane potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, biračima koji su se prethodno registrirali te aktivno registrirane birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Objave podataka iz zaključenog popisa birača
Ministarstvo je dužno objaviti na svojim internetskim stranicama statističke podatke iz zaključenog popisa birača kad se održavaju izbori na cjelokupnom području Republike Hrvatske, odnosno provodi državni referendum.
Nadležno upravno tijelo dužno je objaviti na svojim internetskim stranicama statističke podatke iz zaključenog popisa birača kad se održavaju izbori u pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno provodi lokalni referendum.
Podaci se objavljuju  u roku od 24 sata od zaključivanja popisa birača.

Potvrda za glasovanje
Hrvatski državljani koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača dostavljene na biračka mjesta, mogu na dan izbora odnosno referenduma dokazivati pravo na glasovanje potvrdom za glasovanje nadležnog upravnog tijela koje vodi registar birača.
Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, a u vrijeme raspisanih izbora odnosno referenduma najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.

Potrebni obrasci zahtjeva i izjava mogu se pronaći ovdje.


Zakoni i propisi iz područja izbornog zakonodavstva, registra birača i referenduma


Sve informacije vezane uz registar birača mogu se dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove Međimurske županije na adresi: Čakovec, Ulica Ruđera Boškovića 2, soba br. 24,  tel: 040 374 172 ili 040 274 019,  te na e-mail: slavica.sopar@medjimurska-zupanija.hr

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content