Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

UO za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove - Javnost rada

Datum objave: 17. listopada 2018.

Rad Skupštine i njezinih radnih tijela je javan.

Sukladno članku 130. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst) građani i najviše po dva predstavnika udruga građana i drugih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Skupštine i njezinih radnih tijela.

Zainteresirane osobe dužne su pisanim putem obavijestiti predsjednika Skupštine, odnosno predsjednika radnog tijela, o svojoj nazočnosti odnosno nazočnosti svojih predstavnika na sjednici Skupštine ili njezinih radnih tijela, najkasnije dan prije sjednice i to prema Obrascu koji je dostupan ovdje OBRAZAC WORD FORMAT.

Zahtjev za nazočnost na sjednici putem Obrasca može se uputiti:

  • elektroničkom poštom na adresu: skupstina@medjimurska-zupanija.hr
  • poštom na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove

Napomena:

Predsjednik Skupštine odnosno predsjednik radnog tijela, može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici. U slučaju većeg broja zaprimljenih zahtjeva prisustvovanje sjednici biti će omogućeno temeljem kronološkog reda zaprimljenih prijava zainteresiranih građana.

Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice Skupštine ili drugih tijela kad se raspravlja o dokumentima koji su, u skladu s posebnim propisima, označeni kao povjerljivi.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content