Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Oznaka: lokacijska dozvole

Izmjene i dopune lokacijske dozvole

11. srpnja 2017.
REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Prelog KLASA: UP/I-350-05/17-01/000002 URBROJ: 2109/1-09/4-17-0008 Prelog, 11.07.2017. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Prelog, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka AAT GEOTHERMAE d.o.o., HR-40323 PRELOG, DRAŠKOVEC, DRAŠKOVIĆEVA 17, OIB 94043565367, zastupana po opunomoćeniku Peteru […]
Pročitaj više 
Više sadržaja
To je to.
homecrossmenuchevron-downarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content