Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije

Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Županijska koordinacija) je savjetodavno tijelo Skupštine Međimurske županije za pitanja ljudskih prava na području Međimurske županije, osnovano Odlukom o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije 2011. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 17/11 i 23/22).

Županijska koordinacija ima predsjednika i osam članova koji se imenuju iz područja zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, prosvjete, unutarnjih poslova, sindikalnog organiziranja i predstavnik Vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji, predstavnik Skupštine Međimurske županije i predstavnik nevladinih udruga koje se bave ljudskim pravima i problematikom ravnopravnosti spolova. Mandat članovima Županijske koordinacije traje 4 godine.

Članovi Županijske koordinacije su:

  1.  Darja Banak, predsjednica Županijske koordinacije
  2. Jasna Remenar
  3. Hrvoje Krištofić
  4. Jelena Haluga-Novak
  5. Danica Balog
  6. Lana Križarić
  7. Elvis Kralj
  8. Jasna Vuk
  9. Jadranka Šincek

Županijska koordinacija prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda te prava nacionalnih manjina na području Međimurske županije i razmatra ih na sjednicama, upozorava nadležna upravna tijela Međimurske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Međimurske županije te predlaže rješenja i akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava na području Međimurske županije u svim segmentima ljudskih prava. Probleme koje Županijska koordinacija ne može riješiti na razini Međimurske županije upućuje Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Županijska koordinacija surađuje s nevladinim udrugama koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina te Uredom pučkog pravobranitelja.

Prioritetna područja djelovanja Županijske koordinacije su ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, nestale osobe u Republici Hrvatskoj, prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata, pravo na besplatnu pravnu pomoć, sloboda medija, pravo na pristup informacijama, pravo na zaštitu osobnih podataka, zaštita prava i dostojanstva radnika, vjerska prava i slobode, posebna zaštita obitelji i zaštita prava djece i mladih te osoba s invaliditetom, s mentalnim oštećenjem, starijih osoba, azilanata i tražitelja azila, spolnih i rodnih manjina te suzbijanje korupcije, trgovanja ljudima i ostalo.

ADRESA I KONTAKT ŽUPANIJSKE KOORDINACIJE:

E-mail: ljudska-prava@medjimurska-zupanija.hr

Adresa: Međimurska županija, Ulica Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content