Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Pješačko biciklistička poučna staza Mura k.o. Mursko Središće

Datum objave: 28. kolovoza 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (OIB:
09161580297), temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o
zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu
podnositelja zahvata, Grad Mursko Središće, Trg braće Radić 4, Mursko Središće, OIB:
10835908515, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku
mrežu za planirani zahvat: „Pješačko biciklistička poučna staza Mura na k.č.br. 4748, 4926,
4927, 4934, 4935, 4938, 4947, 4948/1, 7070/1, 7070/6 k.o. Mursko Središće i k.č.br. 1304,
1305, 515, 516, 191, 189/1 k.o. Podturen“, donosi

RJEŠENJE:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content