Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja

Datum objave: 16. lipnja 2023.

KLASA: 112-02/23-03/5
URBROJ: 2109-09-23-10
Čakovec, 13. lipnja 2023.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša donosi

O D L U K U
O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

1. Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/2023 od 28. travnja 2023. te na mrežnim stranicama Međimurske županije, KLASA: 112-02/23-03/5, URBROJ: 2109-09-23-01 od 26. travnja 2023., u dijelu koji se odnosi na:

- točku 1. - viši stručni suradnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

- točku 3. - vježbenik - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za gradnju.

2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“ i web stranici Međimurske županije.

PRIVREMENA PROČELNICA
Ana Varga, dipl. iur.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content