Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta, stambena zgrada u Frkanovcu

Datum objave: 6. prosinca 2022.

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000151

URBROJ: 2109-09-1/04-22-0006

Čakovec, 06.12.2022.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KRISTINA NOVAK, HR-40000 Čakovec, Frkanovec 48,

MATIJA BISTROVIĆ, HR-40313 Sveti Martin na Muri, Plešivica 23C,

- dostavlja se

 1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
 2. građenje građevine stambene namjene, 3.b skupine – stambena zgrada

na građevnoj čestici kat.čest.br. 1552 k.o. Lopatinec u Frkanovcu

 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.12.2022 u 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, soba 12, tel: 040/374-101.
 2. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
 3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
 4. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE

  Irena Novak Vabec, ing.geot.

DOSTAVITI:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
 • elektronička oglasna ploča
 • ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 • ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

 • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

–  KRISTINA NOVAK

HR-40000 Čakovec, Frkanovec 48

–  MATIJA BISTROVIĆ

HR-40313 Sveti Martin na Muri, Plešivica 23C,

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content