Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

INFORMACIJA o izradi Nacrta prijedloga Izvješća o stanju okoliša na području Međimurske županije za razdoblje od 2017. do 2021., Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025., Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022. – 2025. i Nacrt prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije

Datum objave: 20. lipnja 2022.

KLASA: 351-01/22-03/12
URBROJ: 2109-09-5/01-22-02
Čakovec, 20 lipnja 2022.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbi članaka 162. i 165. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 15. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19, 57/22) te članka 14. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), daje sljedeću

I N F O R M A C I J U

o izradi Nacrta prijedloga Izvješća o stanju okoliša na području Međimurske županije za razdoblje od 2017. do 2021., Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025., Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022. – 2025. i Nacrt prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije

Tijelo nadležno za provedbu postupka izrade programa:
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Naziv izvješća i programa koji se izrađuju i njihov obuhvat:
Izvješće o stanju okoliša na području Međimurske županije za razdoblje od 2017. do 2021., Program zaštite okoliša Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025., Program zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025 i Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije izrađuje se za područje Međimurske županije.

Pravni temelj slijedom kojeg se izvješće i programi izrađuju:
Obveza izrade Izvješća o stanju okoliša na području Međimurske županije propisana je člankom 59. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
Obveza izrade Programa zaštite okoliša za područje Međimurske županije definirana je člankom 53. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).
Obveza izrade Programa zaštite zraka za područje Međimurske županije propisana je člankom 13. Zakona o zaštiti zraka (NN br. 127/19), a obveza izrade Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije, propisana je člankom 19. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN br. 127/19).

Sažetak postupka izrade izvješća i programa:
Nakon odabira ovlaštenog izrađivača putem postupka javne nabave, započeo je postupak izrade Nacrta prijedloga Izvješća o stanju okoliša na području Međimurske županije za razdoblje od 2017. do 2021., Nacrta prijedloga Program zaštite okoliša Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025., Nacrta prijedloga Programa zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025. i Nacrta prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije. Po završenom javnom uvidu, nakon obrade pristiglih mišljenja, primjedbi i prijedloga i mogućih izmjena nacrta Izvješća i Programa na temelju pristiglih mišljenja, primjedbi i prijedloga, Međimurska županija će pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva, Izvješće i Programe donosi Županijska skupština Međimurske županije. Izvješće i Programi objavit će se u Službenom glasniku Međimurske županije.

Termin i način objave informacije:
Javni uvid u Nacrt prijedloga Izvješća o stanju okoliša na području Međimurske županije za razdoblje od 2017. do 2021., Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025., Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025. i Nacrt prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije provest će se objavljivanjem na službenim internetskim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) u trajanju od 30 dana i to u periodu od 20 lipnja do 19. srpnja 2022.)

Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga:
Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt prijedloga Izvješća o stanju okoliša na području Međimurske županije za razdoblje od 2017. do 2021., Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025., Nacrt prijedloga Programa zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2025. i Nacrt prijedloga Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije mogu se putem „Obrasca sudjelovanja“ dostaviti osobno ili poštom u pisanom obliku na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec ili putem elektroničke pošte na e-mail: okolis@medjimurska-zupanija.hr zaključno sa 19. srpnja 2022. godine. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće biti razmatrana.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode
dr.sc. Sandra Golubić

PRILOZI:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content