Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

7. sjednica Skupštine Međimurske županije - 26. svibnja 2022. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Datum objave: 20. svibnja 2022.

KLASA: 024-02/22-01/3
URBROJ: 2109-02-22-01
Čakovec, 20. svibnja 2022.

Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
7. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 26. svibnja 2022. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Anita Strniščak, dipl. ing., privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu i Lidija Farkaš, mag.oec., pomoćnica pročelnice

2. PRIJEDLOG KODEKSA PONAŠANJA VIJEĆNIKA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl. iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

3. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU PODUZETNIČKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl. iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

4. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU DAROVANJA NEKRETNINE MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl. iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINE OPĆINI SVETI MARTIN NA MURI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl. iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

6. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, prof., privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu

7. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, prof., privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu

8. PRIJEDLOG ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl. iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove

9. A) IZVJEŠĆE O RADU „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE
B) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o. i Marijan Blažok, direktor Piškornice – sanacijsko odlagalište d.o.o.

10. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2022. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Đurđica Hamer, mag.oec., v.d. ravnateljica ŽUC-a

11. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNOG CENTRA ZA INVESTICIJE – MEĐIMURJE D.O.O. U 2021. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Siniša Šalamon, direktor RCI Međimurje d.o.o.

12. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPOREDU DOBITI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

13. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

15. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU KANDIDATA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja je Vladimir Peršić, predsjednik Odbora

16. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOM RADNIKU GORANU MESARIĆU, DR.MED.DENT.

B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI STELLI HOBLAJ, DR.MED.

C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI DORI GORIČANEC, DR.MED.

D) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOM RADNIKU FRANJI CAROVIĆU, DR.MED.

E) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOM RADNIKU SVENU JEVTIĆU, DR.MED.

F) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP ODNOSNO U PODZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI IVI TRSTENJAK, DR.MED.

G) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI ANAMARIJI MURKOVIĆ HUNJADI, DR.MED.SPEC.PED.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

17. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Mezga, mag.polit., predsjednik Povjerenstva

18. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Kočila, predsjednik Povjerenstva

19. A) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2021. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2021. GODINU
C) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan - upravitelj Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec i Katruže i Maja Odrčić Mikulić, prof., upraviteljica Zaklade za prevenciju Međimurske županije

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Dragutin Glavina,v.r.


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content