INFORMACIJA o izmjeni i dopuni uvjeta iz okolišne dozvole za postojeće odlagalište neopasnog otpada “TOTOVEC”, operatera GKP Čakom d.o.o. iz Čakovca