Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Datum objave: 31. kolovoza 2020.

KLASA: UP/I-612-07/20-03/11
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-5
Čakovec, 28. kolovoza 2020.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, sukladno članku 41. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahtjeva, Đuro Horvat, Kotoriba, Kolodvorska 4D, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: „Izgradnja ribičke kuće na k.č.br. 3347 k.o. Kotoriba", donosi

RJEŠENJE

Rješenje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content