Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o poništenju natječaja za imenovanje pročelnika Upravnih tijela Međimurske županije

Datum objave: 11. svibnja 2020.

(Objavljeno 11. svibnja 2020.)
KLASA: 112-01/20-02/1
URBROJ: 2109/1-01-20-27
Čakovec, 5. svibnja 2020.
Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), župan Međimurske županije donosi

O D L U K U
O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

I.
Poništava se javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije, KLASA: 112-01/20-02/1, URBROJ: 2109/1-01-20-01 od 25. veljače 2020. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 24/20 od 4. ožujka 2020. godine, te na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Međimurske županije i to:
- Upravnog odjela za poslove župana
- Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
- Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
- Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
- Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
- Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
- Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport
- Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
- Službe za unutarnju reviziju.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv nje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
III.
Ova odluka će se objaviti u „Narodnim novinama“ te na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Međimurske županije.
Ž U P A N
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content