Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Datum objave: 3. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000209
URBROJ: 2109/1-09-2/06-18-0010
Čakovec, 03.12.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD MURSKO SREDIŠĆE, HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
- rekonstrukcija poslovne građevine - javne i društvene namjene, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 377/5 k.o. Mursko Središće, Mursko Središće, Martinska 2.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.12.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content