Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije

Datum objave: 18. siječnja 2018.

Na temelju članka 5. stavka 2. i članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije donio je

O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije

1. Poništava se Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, KLASA: 112-02/17-03/7, URBROJ:2109/1-09-17-01 od 22. prosinca 2017. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 132 od 29. prosinca 2017. godine.
2. Protiv ove Odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
3. Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i na web stranici Međimurske županije.
KLASA: 112-02/17-03/7
URBROJ: 2109/1-09-18-13
Čakovec, 17.01.2018.
PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content