Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO, HR-40314 Selnica

Datum objave: 14. prosinca 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/16-01/000156
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0006
Čakovec, 13.12.2016.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO, HR-40314 Selnica, Trg svetog Marka 2
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine javne i društvene namjene - zgrada DVD-a Selnica, 3. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 5194/2 k.o. Selnica (Selnica, Stepinčeva ulica 13).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.12.2016. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo, soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content