Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta MARTI d.o.o. - Prelog

Datum objave: 16. travnja 2015.

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000014
URBROJ: 2109/1-09/4-15-0005
Prelog, 15.04.2015.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MARTI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, graditeljstvo i proizvodnju građevinskih proizvoda HR-40323 Prelog, Augusta Šenoe 10
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine (dogradnja) gospodarske namjene - stanica tehničkih plinova, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 3751/2, 3731/8 i 3729/16 (novoformirana k.č.br. 3751/2) k.o. Prelog (Prelog, Augusta Šenoe 10).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.04.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, u Prelogu, Glavna 35, drugi kat (040/646-510)..
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Josip Sršan, ing.građ.
Kompletni Javni poziv (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content