Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

11. sjednica Skupštine Međimurske županije - 18. prosinca 2014. u 9 sati

Datum objave: 12. prosinca 2014.

KLASA: 021-05/14-03/13
URBROJ:2109/1-02-14-01
Čakovec, 08.12.2014.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
11. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 18. prosinca 2014. godine (četvrtak) u 9,00 sati

 
Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
 
1. PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.soc.i paed., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
 
2. a) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
b) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I 2017. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.soc.i paed., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.soc.i paed., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
 
4. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU SANACIJE U ŽUPANIJSKOJ BOLNICI ČAKOVEC.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Miroslav Horvat, dr.med., sanacijski upravitelj Bolnice.
 
5. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff., ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije.
 
6. a) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2015. GODINU.
b) PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I 2017. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff., ravnateljica ŽUC-a.
 
7. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE (STARA ŠKOLA U KOTORIBI).
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
8. a) IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA I POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
b) IZBOR ČLANOVA SAVJETA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
9. a) PRIJEDLOG ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE ČAKOVEC.
b) PRIJEDLOG ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČU AGLOMERACIJE PODTUREN.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU UGOVORA BR. 68/2014 O KORIŠTENJU UREDA HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
 
11. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.soc.i paed., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Goran Gotal, dipl.iur., voditelj Odsjeka za javnu nabavu.
 
12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PROVEDBE PROGRAMA „KREDITOM DO USPJEHA 2014“, MJERA 1 – „KREDITOM DO KONKURENTNOSTI“.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
 
13. INFORMACIJA O PROVOĐENJU PROGRAMA FINANCIJSKE STABILIZACIJE GRADITELJSKE ŠKOLE ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Srebrenka Pongrac, dipl.ing., ravnateljica Graditeljske škole.
 
14. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
15. PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA I JEDINICI ZA UNUTARNJU REVIZIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
16. IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2006. – 2013.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda.
 
17. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I PLANA PRIHODA I RASHODA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mario Medved, predsjednik Vatrogasne zajednice.
 
18. PRIJEDLOG PROGAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Mladen Novak, dipl.ing., predsjednik Skupštine i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
19. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
21. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
22. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA MLADEŽ.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
Materijal uz točku 16. predloženog dnevnog reda dostavlja se na CD-u, dok cjeloviti uvid u izvješće možete izvršiti na internetskim stranicama Međimurske županije i u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK
Mladen Novak,dipl.ing.
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

Djeca iz Međimurja učit će u Newtonovim sobama u Centru LORI, zahvaljujući sporazumu Međimurske županije i Ludbrega
Stotinu darovitih informatičara i IT stručnjaka u Međimurju  okupila Zimska škola informatike
Danas je rođendan Muzeja Međimurja Čakovec, čuvara kulturno-povijesnog blaga našega kraja
Međimurska županija podržava daljnje aktivnosti Centra za pomoć u kući, osnažujući podršku starijim i nemoćnim sugrađanima
Župan Matija Posavec čestitao europskom viceprvaku i najboljem junioru svijeta Svenu Strahiji
Objavljen poziv za turističke manifestacije i dodijeljeni certifikati za postignuća u održivom turizmu
RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.
Međimurska županija objavila Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content